לכבוד עמותת אתר

Go down

לכבוד עמותת אתר  Empty לכבוד עמותת אתר

Post by Admin on Mon May 21, 2018 9:26 pm

מטרות העמותה פעילות לכלל הנשים .  לצעירים וצעירות ופיתוח אישי ויזמות ועידוד להשכלה והרחבת המודעות.
 
תמיכה ופעילות נגד האלימות בבתי הספר ובמוסדות החינוך, ובחברה  בכלל.
תמיכה וסיוע לנכי תסמונת דאון . ולבעלי ליקוי שמיעה ודיבור ולנכים קשים.
עידוד והוקרה לאנשים מצליחים בעלי השפעה בחברה. ומצטיינים.
. לנזקקי גוף והשתלות   סיוע ואיתור תורמים בארץ ובעולם
סיוע לקשישים והרחבת הפעילות.
סיוע לזכויות האזרח  מול המוסדות השונים.
 
תמיכה ופיתוח אישי לבעלי כשרונות. בכל התחומים.
חברי העמותה פועלים בהתנדבות וללא כוונות רווח.פעילות העמותה ולא מוגבלת לאזורים  , מוכוונת לכלל הכפרים בישראל ספציפיים.העמותה פועלת לאיתור ,תמיכה וקידום של מקומיות.העמותה משקיעה בפרויקטים לטווח ארוך  יוזמות וארגונים  וקצר.העמותה עומדת בשיתוף פעולה עם עמותות שונים מהעדה ומחוצה לה.העמותה מעודדת חברות נשית.העמותה משלבת חברים העומדים בקרטריונים.
נשית.העמותה משלבת חברים העומדים בקרטריונים.
חזון העמותה יוזמה אינושית וחברתית התנדבות למען הכלל תמיכה וסיוע . סולדריות. שקיפות  .שינוי תפיסות . מודעות. מענה חברתי  רב תחומי        צדקה בצדק. חירות . חופש הביטוי. סובלנות  . פיקוח   והדרכה . ופתיחות . דאגה לזכויות. יחד בונים עתיד.  
מה נדרש מחברי העמותה לתת? כל אחת ואחד ייתן לפי יכולתו ,אמצעיו ,זמנו הפנוי ,מומחיותו, . ובעיקר אהבתו לעדה ואנשיה   ניסיונו ,היכרויותיו ,חוכמתו ולכלל החברה
יעדים    פיתוח מנהיגות צעירה. פיתוח מצוינות ויוזמות מקומיות.העלאת המודעות וקידום ההשכלה הגבוהה בני העדה  ולכלל הציבור. פיתוח רוח ההתנדבות  בקרב והמעורבות החברתית בעדה.צמצום פערים חברתיים.יצירת   מנגנון הנותן מענה רחב של עזרה ,תמיכה וסיוע  ייעוץ והכוונה לכלל הציבור ובקרב בני העידה הדרוזית.שיפור תדמיתה של האנושיות  במדינת ישראל.הטמעת ערכים המורשת  ואוניברסאליים. חיזוק הגאווה  והעמקת הכרת וההיסטוריה , מודעות והבנה ושיח משותף בדגש על הכרת אתרים ואירועים חשובים.גיבוש ,ליכוד ואיחוד השורות בקרב בני העדה הדרוזית  ומחוצה לה.
מהם התנאים לחברות בעמותה?
מהם התנאים לחברות בעמותה? נכונות לתת באהבה ובשמחה ללא תמורה למען המטרות  .העמותה  שלמענן הוקמה ומעלה 18 מכאן שכל אחד יכול להיות חבר עמותה מגיל  נשים וגברים כאחד בתנאי שיפעל לקידום מטרות העמותה ולכבד את התקנון שלה.  
מדוע קמה העמותה? מאחר שמקימיה הגיעו למסקנה שהאתגרים מולם נדרשים בני העדה .והחברה  להתמודד כיום ,רבים יותר מאי פעם ונעשים מורכבים יותר מאי פעם .כך גם האיומים הקיומיים על עתידנו  ומיוחדת .בנוסף ,העמותה קמה מתוך תחושה של מצוקה וצורך לפעול בתחומים בהם נוצר במשך השנים ריקות) ואקום (אותו אנו שואפים למלא .בכל דרך ובכל זמן  ובכל מקום  והשגת מסכנות והגעה וליעדים ומטרות המשקפות את הדיעות שלנו  
?   "האור והתקווה לעתיד  ; ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻻﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ   מה זה   עמותה שקמה במטרה להוביל את העדה הדרוזית וכלל החברה בישראל  לעתיד מבטיח יותר עבור בניה ובנותיה, תוך שמירה על גאוותה ,מורשתה וצביונה המיוחד .ולגייס משאבים לביצוע פרוייקטים ולהרחבת הפעילות בתחומים רבים להאיר את הדרך ולצמצם פערים בפרפרייה ובחברתינו בעוצמה ומהירות  האור
מי הם מקימי העמותה ?מה משותף לכולם ומהם מניעיהם? מלאים  , קבוצת אנשים עם ערכים אשר מהווים דוגמא אישית
מלאים  , קבוצת אנשים עם ערכים אשר מהווים דוגמא אישית באנרגיה ורצון לתת ללא תמורה אישית ,מונעים מתחושה עמוקה של שליחות והתחייבות ואחראיות , אמונה בעשייה גדולה לעדה ואחדות ויוזמה ואהבה לאנשיה ולציבור הרחב.
באיזה תחומים מתכננת העמותה לפעול? העמותה תפעול בכל המישורים ובכל התחומים אשר יתרמו לעתידה של העדה הדרוזית ולכל  האוכלוסיות   במדינת ישראל.
18:33 : עדכון

Admin
Admin

Posts : 35
Join date : 2018-05-21

View user profile http://atel-or-tikva-laatid.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum